29 05 2008

e-fatura ağaç kurtamaya devam ediyor.

Yapılan yeni kampanyalar sonucu kağıt fatura yerine alınan e-fatura ağaçların kesilmesini önlüyor. Devamı

24 05 2008

trk telecom

Bugünlerde Türk telekomun e-fatura hizmeti için hazırladığı bir reklam var, zarfın kolay açılması tırtıklı kısmı açılırken bir hızar (elektrikli testere) sesi çıkıyor ve o hizaya koydukları ağaç resimleri gövdeden ayrılıyor. e-fatura dönemiyle yılda 4200 ton kâğıt tasarrufu sağlanacağı ve 100.000 yeni ağaç dikileceği söyleniyor. Devamı

13 05 2008

Türk telekom e-faturaya geçin her ay 10 dk bedava konuşun

Türk Telekom e-fatura’ya başvurarak her ay 10 dakika şehiriçi ücretsiz konuşabilirsiniz.Faturalarınız basılı kağıtlarla geliyor. Bu durum yüz binlerce ağacın yok olmasına neden oluyor. Türk Telekom, Türkiye’de e-fatura dönemini başlattı. Artık, bir e-posta adresiniz varsa, faturalarınızın güvenli bir şekilde gönderileceği e-fatura uygulamasına geçebilir, hem doğanın korunmasına yardımcı olabilir, hem de her ay 10 dakika bedava konuşabilirsiniz.2008 yılı içerisinde e-faturaya geçen herkes başvurdukları ayı takip eden aydan itibaren 2008 yılı sonuna kadar her ay 10 dakika bedava şehir içi konuşma fırsatından yararlanabilir. Kampanya başlamadan önce e-faturaya başvuranlar, kampanya başlangıç tarihi olan Nisan ayından itibaren bedava hediye dakikalarını kullanmaya başlayabilirler. Hem e-fatura, hem de basılı fatura kullanan aboneler kampanyadan yararlanamaz.Türk Telekom e-fatura başvurusuna buradan ulaşabilirsiniz. Devamı

10 05 2008

türk telekom e-fatura

Türk Telekom’dan Türkiye’de bir ilkTürk Telekom e-fatura ile yılda 4200 ton kağıt tasarruf edecek, 100.000 ağaç dikecekTürk Telekom, Türkiye’de ilk defa “e-fatura” uygulamasını başlatan şirket oluyor. Kağıtsız fatura sayesinde yapılacak tasarrufun yanı sıra Türk Telekom yılda 100.000 fidan dikecek.Türkiye’nin telekomünikasyon devi Türk Telekom’un üzerinde çalıştığı e-fatura projesi Maliye Bakanlığı tarafından onaylandı. Devletin de desteği ve yönlendirmesi ile bundan böyle elektronik faturalar Maliye Bakanlığı tarafından kıymetli evrak olarak kabul edilecek. Bu onayı Türkiye’de ilk alan şirket olan Türk Telekom her ay 23,5 milyon müşterisi için 2’şer nüsha bastırdığı faturaları elektronik ortamda gönderecek ve arşivleyecek. Böylece isteyen müşterilerin faturalarını elektronik olarak almaları ve aynı zamanda fatura tutarlarının ve son ödeme tarihlerinin her ay kendilerine SMS yoluyla bildirilmesi sağlanırken, Türk Telekom da faturaları daha güvenli bir ortamda saklama, takip etme ve gerekli durumlarda hızlıca erişme imkanlarına kavuşmuş olacak. Faturalarını e-fatura şeklinde almak isteyen müşterilerin 444 1 444’ü araması yeterli olacak.Her ay 23,5 milyon adet fatura basan Türk Telekom’un faturalarının baskısında aylık 125 tonu şirket kopyası, 125 tonu müşteri kopyası ve 100 tonu zarf olmak üzere toplam 350 ton birinci hamur kağıt kullanılıyor. E-fatura hizmeti sayesinde ilk aşamada Türk Telekom’un kendi arşivleri için bastığı faturaların elektronik ortama geçmesiyle her yıl yaklaşık 24.000 adet çam ağacına denk gelen 1500 ton kağıt tasarruf edilmiş olacak. Müşteri kopyalarının da isteğe bağlı olarak elektronik ortama taşınması ile bu rakam yaklaşık üç katına çıkarak 4200 ton kağıda ulaşacak.Eğitim, spor, inovasyon ve kültür sanat alanlarında Türkiye’de çok önemli sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Türk Telekom, bu proje ile birlikte çevre konusunda da önemli bir sosyal sorumluluk pr... Devamı

10 05 2008

e-fatura hakkında

Elektronik Fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanununun 227′nci maddesinin 4′üncü fıkrası, 242′nci maddesinin 2′nci fıkrası ile Mükerrer 257′nci maddesinin 1 ve 3 numaralı bentleri hükümleri çerçevesinde, konu ile ilgili başlangıç aşaması olarak öngördüğü Elektronik Fatura Kayıt Sistemine ilişkin çalışmalarını tamamlamış bulunmaktadır. Genel hatları ile Elektronik Fatura Kayıt Sistemi, kurum ve kuruluşların düzenledikleri faturalarda bulunan bazı bilgilerin, belirlenen uygulama ve veri standartları çerçevesinde Gelir İdaresi Başkanlığı sistemine aktarılması sureti ile faturalara ait ikinci nüshaların kağıt ortamda saklanması zorunluluğunu ortadan kaldıran; ayrıca alıcılarına verilmek üzere hazırlanan birinci nusha faturaların da güvenli elektronik imzalı dijital belge şeklinde oluşturulmasına imkan sağlayan bir sistemdir.Elektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında kağıt veya güvenli elektronik imzalı dijital belge olarak düzenlenebilen birinci nüsha faturalar, genel hükümler çerçevesinde düzenlenen faturalardan aşağıda belirtilen 3 nokta da farklılık göstermektedir.1) Seri Sıra Numarası Yerine Fatura ID Numarası KullanımıElektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, seri-sıra numarası yerine Fatura ID numarası kullanılması öngörülmüştür. Fatura ID numarası 3 haneli birim kod ve 15 haneli sıra numarası olmak üzere toplam 18 haneden oluşmaktadır.Fatura ID numarası içerisinde yer alan birim kodu, sistemden yararlanan kurum bünyesinde fatura düzenleyecek her bir birim için belirlenen alfa nümerik bir koddur.Yine Fatura ID numarası içerisinde yer alan sıra numarası ise ilk 4 karakter yıl, sonraki 2 karakter ay ve geri kalan 9 karakter de müteselsil numaradan oluşmaktadır.2) Sistem AmblemiElektronik Fatura Kayıt Sistemi kapsamında oluşturulan faturalarda, genel esaslara göre düzenlenen faturaların üst orta kısmına gelecek şeki... Devamı